MILJÖ

NATUR

DJUR-

MILJÖPOLICY: Att de produkter vi handlar år oss själva är kravmärkta eller ekologiska eller lokalproducerade i allra möjligaste mån- det är inte helt lätt har vi märkt.

KRETSLOPPSTÄNKANDE Allt vi slänger sorteras och det vi kan använda till annat sparar vi.  

MINSKA SOPBERGET se ovan

HÄLSA
FRISKVÅRD
MAT vi vill skapa diskussioner och kunskap kring mat och vad maten innehåller för tillsatser mm genom föreläsningar av personer med kunskap.